Teamcoaching

 

Het IPG-model geeft je houvast en inzicht tijdens teamcoaching. Het maakt een verdiepingsslag in teamcoaching mogelijk. Je leert te kijken vanuit groepsdynamisch perspectief. Je leert begeleiden binnen de driehoek van leiderschapsontwikkeling, niveaus van communicatie en het ontwikkelingsniveau van een team. We combineren systeemdenken, het teamdoelmatigheidsmodel, situationeel coachen met communicatie- en groepsdynamische theorieën. Hierbij is het belangrijk dat je het geleerde direct kunt toepassen en dooroefenen in de praktijk. Je neemt je eigen functioneren hierbij zorgvuldig onder de loep. Jouw reflectief vermogen en persoonlijke ontwikkeling staan steeds centraal. – See more at: http://www.debaak.nl/opleidingen/specialisatie-teamcoaching-winning-teams?tab=description#sthash.i8r50NTf.dpuf

 

Wat is teamcoaching?

Bij teamcoaching staat het functioneren van het team centraal staat. Teamcoaching volgens het IPG-model ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, bij ontevredenheid, ineffectiviteit of conflicten. Teamcoaching via School en Gedrag is gericht op talentontwikkeling, teambuilding, conflicthantering, effectievere communicatie en verbeterde samenwerking.

 

 

 

Wanneer is teamcoaching nodig?

  • Problemen met taakgericht functioneren
  • Matige zelfsturing
  • Moeizame communicatie
  • Weinig initiatieven
  • Het onvoldoende behalen van vooraf opgestelde doelen
  • Spanningen en conflicten binnen het team
  • Onvrede of ontevredenheid
  • Trage besluitvorming en beperkte verantwoordelijkheid
  • Etc

 

 

Wat is de werkwijze?

Afhankelijk van de coachingsvraag zal er eens per 2-3 weken een bijeenkomst van circa 3 uur plaatsvinden op uw eigen locatie of een locatie naar keuze. In een voortraject wordt er een (digitale) inventarisatie gemaakt van kwaliteiten en knelpunten binnen het team. Er wordt op deze manier altijd maatwerk geleverd! 

Bij teamcoaching staat een open sfeer centraal. Er worden verschillende effectieve werkvormen en interventies toegepast. Daarbij wordt rekening gehouden met de context van de groep, de fase van de groepsontwikkeling,  de verschillende niveaus (bv. inhoud, procedure, interactie) en het leiderschap.

Ook is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling.

De teamcoach zal tijdens het traject een analytische blik hanteren. Patronen worden doorbroken, de sfeer wordt verbeterd, de effectiviteit wordt verhoogd. Afhankelijk van de doelstelling van het team gaat het hier om korte of langere trajecten.

 

 

Wat is het resultaat?

Competenties van het team en de individuen worden in kaart gebracht en naar boven gehaald. Het team wordt  weer in zijn kracht gezet. Het team zal effectiever communiceren en de basis wordt gelegd voor het (her)vinden van een effectieve samenwerking. Het doelgericht en systematisch werken neemt toe.

 

Neem contact op voor meer informatie!