Teamtraject Pedagogische Kaders

 

Het uitwerken van de pedagogische kaders binnen de (basis)school staat centraal tijdens dit teamtraject. 

Heldere pedagogische kaders bieden de leerkrachten een belangrijk houvast bij (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en ouders. 

De pedagogische kaders vormen het raamwerk van de basisschool op het gebied van pedagogisch handelen.

 

Tijdens dit teamtraject worden de drie kaders belicht en uiteindelijk door het hele team vormgegeven. Bestaande succesvolle elementen worden meegenomen. 

Het doel is meer uniformiteit en voorspelbaarheid op het gebied van pedagogisch handelen binnen de hele school.

De pedagogische kaders, schoolafspraken en procedures worden helder voor alle betrokkenen.

 

Wat zijn pedagogische kaders?

Wat is er op preventief niveau nodig om een klimaat binnen de school te realiseren waarbij een onderling positief contact centraal staat, gewenst gedrag wordt bevorderd, nieuwe vaardigheden kunnen worden aangeleerd en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen of in een vroegtijdig stadium een halt wordt toegeroepen? Welke voorwaarden zijn al in de school aanwezig? Waar liggen verbeterpunten? En is er helderheid over (de naleving van) de schoolregels?

 

Wat is er nodig op curatief niveau? Wat is nu onduidelijk? Wat werkt al? Waarom is heldere communicatie richting leerling en ouders bij dit kader essentieel? Hoe signaleer je en hoe deel je tijdig verantwoordelijkheid? Welke procedures hanteren we op onze school?

 

Hoe zit het disciplinaire kader eruit? Hoe zit het met de verantwoordelijkheden van de intern begeleider? En met de betrokkenheid van de directie? Welke plek neemt het protocol ‘schorsing en verwijdering’ in? Is dit voor alle betrokkenen duidelijk?

 

Niveaus van gedrag.

Naast de pedagogische kaders worden de ‘niveaus van gedrag’ kort geïntroduceerd. De interpretatie van gedrag is deels subjectief. Hoe halen we ‘de ruis’ weg? Wat is acceptabel gedrag binnen de school en wat niet?

Het team maakt daarbij kennis met de volgende niveaus van gedrag:

 

1. Prettig gedrag

2. Onprettig gedrag

3. Lastig probleemgedrag

4. Belangrijk probleemgedrag

5. Onwettig gedrag.

 

De pedagogische kaders en de niveaus van gedrag worden met elkaar verbonden. Er ontstaat een breedgedragen overzicht van gedragingen en handelen.

 

Leerkrachtgedrag.

De leerkracht speelt een sleutelrol binnen dit geheel. Er is daarom nadrukkelijk aandacht voor het pedagogisch handelen van de individuele leerkracht. 

Aan de hand van een casussen en / of videofragmenten onderzoekt het team op interactieve wijze wat effectief is en wat niet in de omgang met leerlingen. Het onderlinge overleg tussen de leerkrachten wordt gestimuleerd met als doel het eigen leerkrachtgedrag onder de loep te nemen en te onderzoeken waar eigen kwaliteiten en aandachtspunten liggen. Wat kunnen leerkrachten daarbij van elkaar leren?

 

Het teamtraject bestaat uit drie of meer bijeenkomsten. Afhankelijk van de grootte van het team worden er meerdere ervaren trainers ingezet.

Er wordt altijd maatwerk geleverd.

Neem contact op voor meer informatie!