Boek De Ringaanpak

 

Iedere (nieuwe) groep doorloopt de welbekende fases van groepsvorming. In de meeste gevallen ontstaan sympathieke, effectieve en veilige groepen, waarin leerlingen zich fijn voelen, samenwerken, fouten durven te maken en initiatief tonen. Er zijn echter ook groepen waarin er reden en ruimte is voor negatief leiderschap. In deze groepen is sprake van macht, intimidatie en uitsluiting, ruzie, roddelen en pesten. Potentiële positieve leiders krijgen geen voet meer aan de grond. Buitenbeentjes krijgen het zwaar.
De leerkracht doet verwoede pogingen de veiligheid voor iedereen te waarborgen.
Vanuit de gedachte dat mensen sociale wezens zijn, met het verlangen bij een groep te horen, ontwikkelde Barry Redeker De Ringaanpak: een
groepsdynamische benadering voor een veilige klas, opgebouwd uit 8 concrete stappen.

 

De Ringaanpak gaat uit van een systemisch geheel. Wie neemt welke plek in ten opzichte van de onveiligheid?
Welk gedrag zien we? Wat zijn valkuilen bij deze positie? Wat zijn kwaliteiten? Waar kun je positief mee aan de slag gaan?
Er wordt een sterk beroep gedaan op groepsverantwoordelijkheid, zelfsturing en het aanspreken op elkaars gedrag en individuele leerlingen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren zelf de regie te nemen.

De Ringaanpak heeft direct effect voor de groep en de leerkracht!

 

Barry Redeker, van oorsprong leerkracht, gedragsspecialist, zorgcoördinator en teamcoach, heeft zich gespecialiseerd in groepsdynamica
en heeft veel ervaring in het werken met (negatieve) groepen. Hij richt zich op het realiseren van een veilig en positief groepsklimaat, verbeterde samenwerking in de groep en het vergroten van verantwoordelijkheid en zelfsturing.

 

De Ringaanpak verscheen op 14 januari 2016 (uitgeverij PICA).

 

 

Bent u op zoek naar begeleiding voor uw groep? Klik hier!

 

Wilt u het boek bestellen? Klik hier!