Samenwerkingspartners

Trainers:

Eva Gooijer:

Eva is als leerkracht begonnen in het basisonderwijs. Op haar school heeft ze zich doorontwikkeld tot gedragsspecialist. Daar bleek ze succesvol in. Collega’s zochten haar al snel op voor advies en begeleiding. 
Eva brengt zeer adequaat individuele – en groepspatronen in kaart.

Ze weet snel waar het ‘schuurt’, benoemt dat helder en komt met bruikbare en praktijkgerichte interventies ter verbetering van de groepsdynamiek. Eva is als trainer graag actief, gaat dus ook zelf met de groep aan de slag en stelt de leerkracht zo in staat om te observeren of ideeën op te doen. Ze doet dit geduldig en doelgericht.


Eva is trainer De Ringaanpak en begeleidt voor School en Gedrag midden-en bovenbouwgroepen.

 

Jort van der Meulen:
Jort begon als docent in het voortgezet speciaal onderwijs en begeleidde daar leerlingen tussen 12 en 18 jaar op hun weg naar zelfredzaamheid en participatie op de arbeidsmarkt. De leiderschapskwaliteiten van Jort vielen op en hij werd afdelingsleider.
In 2015 werd Jort teamleider bij Bureau Arbeidsparticipatie en in 2017 werd hij directeur van een gesloten jeugdzorginstelling in Heerhugowaard. Daar is hij met zijn team verantwoordelijk voor het onderwijs voor jongeren met (ernstige) gedragsproblemen. Jort is een ervaren en bevlogen onderwijsmens, heeft kennis van zaken en speelt in op actuele ontwikkelingen binnen het speciaal (voortgezet) onderwijs. Hij weet teamleden te motiveren en helpt hen te ontdekken waar zij goed in zijn.
Jort balanceert eenvoudig tussen duidelijk leidinggeven en collegialiteit. Hij werkt doelgericht en is betrokken. Jort was schoolleider van Heliomare Heemskerk en werkt momenteel als zelfstandig ondernemer voor de overheid.
 
Jort is co-trainer bij het Teamtraject Pedagogische Kaders en adviseert directie en management.
 
Jochem Gerretsen:
Jochem is een sportman in hart en nieren. Na het afronden van de ALO in Amsterdam deed hij ervaring op als activiteitenbegeleider binnen justitiële jeugdinrichting.
Daarna werd hij docent bewegingsonderwijs en dagcoördinator binnen een (gesloten) jeugdzorginstelling in Heerhugowaard.
Jochem werkt veel met oudere kinderen en jongeren. Contact maken en werken aan een positieve relatie staat bij hem centraal.
Jochem werkt altijd positief-kritisch en is opbouwend in de communicatie. Jochem is een echte teamspeler en laat ‘bewegen’ altijd een rol spelen in zijn werk en leven. Jochem is tevens basistrainer Rots & Water.
Hij is momenteel werkzaam als ambulant begeleider bij een ROC. Ook heeft Jochem een eigen bedrijf (TAO-sport).
 
Jochem is trainer De Ringaanpak en begeleidt voor School en Gedrag midden -en bovenbouwgroepen. Jochem is ook inzetbaar in het voortgezet onderwijs.
 
Danny Burger:
Danny is een enthousiaste en sportieve trainer. Danny heeft een opleiding groepsdynamica / klassenmanagement / leerlingbegeleiding gevolgd.
 
Danny is trainer De Ringaanpak en begeleidt voor School en Gedrag midden -en bovenbouwgroepen. Danny is ook inzetbaar in het voortgezet onderwijs.
 
Overig:
 
De onderstaande trainers en bedrijven zijn bekend met De Ringaanpak en werken onafhankelijk van School en Gedrag aan het verbeteren van de groepssfeer.
 
KEC Onderwijs (onderdeel van Koraalgroep):
KEC Onderwijs (Kennis en Expertise Centrum) geeft advies, coaching en training aan leerkrachten en scholen in het kader van passend onderwijs. Zij bieden leerkrachten concrete handvaten in de omgang met leerlingen met gedrags- en psychiatrische problematiek. Als gedragsexperts helpen zij bij kwesties rondom individuele leerlingen en groepsdynamiek. Zij werken voor het primair en voortgezet onderwijs, regulier en speciaal onderwijs. Ze werken nauw samen met de samenwerkingsverbanden in West-Brabant. Verschillende consulenten van KEC Onderwijs hebben de intensieve training De Ringaanpak gevolgd.
 
Dynamica XL: .
Alle openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en een dienstencentrum in de Zaanstreek zijn geïntegreerd in Dynamica XL: het expertisecentrum voor passend onderwijs. Zij hebben twee gespecialiseerde trainers De Ringaanpak in dienst.
 
SWV Rijn en Gelderse Vallei (PO):

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei bestaat uit 31 samenwerkende schoolbesturen in 7 gemeenten over 4 regio’s verdeeld: Barneveld, Ede,Veenendaal, Wageningen. Verschillende leerkrachten en intern begeleiders binnen deze besturen hebben via het samenwerkingsverband de driedaagse training De Ringaanpak gevolgd.

 

Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen:

Onder de vlag van Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen werken de twee stichtingen Passend Primair Onderwijs (PPOZV) en Voortgezet Onderwijs (VOZV) samen om in de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Om dit te realiseren wordt door de twee samenwerkingsverbanden een duurzaam dekkend netwerk neergezet. Vijf begeleiders van POZV hebben de training De Ringaanpak gevolgd.

 

Leersucces (Linda de Vries):
Linda heeft veel ervaring in het basisonderwijs (groep 1 t/m 8). Zij heeft geruime tijd gewerkt als leerkracht en intern begeleider. Linda heeft veel kennis van leerlingzorg en leerontwikkeling. Ze begeleidt zowel groepen (De Ringaanpak) als individuele leerlingen (remedial teaching, huiswerkbegeleiding). Linda heeft in februari 2022 de training De Ringaanpak gevolgd. Ze heeft een eigen bedrijf: www.leersucces.com.
 

Manita Delissen- Van der Klugt:

Manita legde als leerkracht in de bovenbouw altijd al de nadruk op het pedagogisch klimaat in de groep. Uitgaan van de juiste intentie en oprecht luisteren naar het  kind is hierbij de basis geweest. Sinds 2018 begeleidt ze klassen en leerkrachten in hun zoektocht naar een stabiele en fijne groepsdynamiek.

Ze bekijkt de situatie vanuit rust en benoemt met een positieve en duidelijke toon wat aandacht nodig heeft. 

Door vele jaren werkervaring als leerkracht en sova-trainer, maar ook door haar ervaring als moeder, kan Manita zich inleven in de vele partijen die samen het systeem vormen rondom de groep. Vanuit deze verschillende perspectieven gaat zij oplossingsgericht en daadkrachtig aan de slag.