Workshop Pedagogische Kaders:

 

Het uitwerken van de pedagogische kaders binnen de (basis)school staat centraal tijdens deze workshop. De pedagogische kaders vormen een houvast bij (grensoverschrijdend) gedrag.

Wat is er op preventief niveau nodig om een klimaat binnen de school te realiseren waarbij grensoverschrijdend gedrag (agressie, brutaliteit, intimidatie) wordt voorkomen of in een vroegtijdig stadium een halt wordt toegeroepen? Welke voorwaarden zijn al in de school aanwezig? Waar liggen verbeterpunten? Is er helderheid over (de naleving van) de schoolregels?

Wat is er nodig op curatief niveau? Wat vraagt dit van de communicatie richting leerling en ouders? Hoe signaleer je en hoe deel je tijdig verantwoordelijkheid?

Hoe zit het disciplinaire kader eruit? Hoe zit het met de verantwoordelijkheden van de intern begeleider? En met de betrokkenheid van de directie? Welke plek neemt het protocol 'schorsing en verwijdering' in? Is dit voor alle betrokkenen duidelijk?

Tijdens deze uitgebreide workshop / studieochtend ontstaat er uniformiteit binnen het team omtrent het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Dat komt het pedagogisch klimaat in de school ten goede en vergroot de veiligheid voor leerlingen en leerkrachten.

 

Duur: minimaal 2 x 3 uur.

 
 

Terug naar overzicht>